De werkplaats van het leren, een plek voor de lerende stad

 In Diet

Klooiruimte, ontdekkingsruimte, speelruimte, een inspiratieplek, een samenwerkingsplek rondom ‘leren’, onderwijsinnovatie, voor het onderwijs, voor het bedrijfsleven, voor Alkmaar. In Alkmaar mag er wat ons betreft een fysieke plek komen voor de lerende stad.

In Leiden is zo’n plek gecreëerd: ’t LEF. Het Leids Educational Fieldlab. Alle schoolbesturen investeren, het bedrijfsleven en musea uit de stad doen ook mee. En iedereen mag er gebruik van maken!

10 januari bezocht Part of Now ’t LEF en dat leverde een inspirerende ochtend op over samen werken aan innovatie, kennisdeling en ontwikkeling binnen het onderwijs.

Wij gaan ervoor om die plek ook te creëren in Alkmaar.

Daar kun jij aanschuiven als je draagkracht en ondersteuning zoekt om een idee uit te werken. Een plek waar je (met je collega’s, leerlingen of kinderen) samen kunt leren, maken, samenwerken.

We ontwikkelen inmiddels volop met diverse partijen samen om deze plek te gaan realiseren. Aangesloten zijn: onderwijsstichting SAKS, Fab lab de Kaasfabriek, PCC Oosterhout, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier & Het Ontwikkelingsbedrijf NHN. 

We sluiten aan bij de plannen voor de oude Drukkerij van het NHD in Alkmaar waar de gemeente diverse partijen samen 10 jaar de tijd geeft om aan iets moois te bouwen. Er wordt inmiddels druk getekend aan de indeling van de Drukkerij! De enorme ruimte biedt talloze mogelijkheden voor de gebruikers.

Heb je interesse? Wil je wellicht aansluiten bij de ontwikkeling? Je kunt ons mail: be@partofnow.nl

Recent Posts

Leave a Comment