Basiskamp Werkplaats van het Leren

om met potentiële partners zin, inhoud en vorm van de Werkplaats van het Leren uit te werken.
Waarom, hoe, wat met wie en waar?

  • Waarom zouden we zo’n Werkplaats van het Leren (werktitel) willen?
  • Hoe kunnen we met een werkplaats van betekenis zijn in de wereld van het leren?
  • Wat willen we daar voor activiteiten ontplooien?
  • Wie zijn de partners die daarin willen samenwerken?
  • Waar zou zich dat kunnen afspelen?

We zijn sinds eind 2019 op weg met het idee om een fysieke en een digitale werkplaats te realiseren.
Onderweg zijn diverse partners aangehaakt die met ons op reis willen om samen te ontdekken wat we willen en kunnen. De groep groeit.

Eerste Basiskampbijeenkomst.
Op 16 juni 2021 hebben we ons eerste live basiskamp belegd in De Stadstuin van Alkmaar.
Op de Werkwand is de neerslag daarvan te vinden en brengen we onze bevindingen en plannen in kaart.

Uitdaging.
Wie meer wil weten en/of aan wil haken, dagen we van harte uit om mee op reis te gaan.

 

Kijk mee en doe mee op

Werkwand BasiskampWerkplaats