Innovatieklas

Iris Goedhart (conceptontwikkelaar) en Ciska Pouw

In opdracht van Rabobank, Greenport Aalsmeer, Gemeente Amsterdam en Gemeente Almere

Wat als we kunnen samenwerken op basis van onze interesse op de inhoud? Wat als je studieachtergrond, hippe Zuidas kantoor of opleidingsniveau niet uitmaakte? Wat als je in plaats van in opdracht van innoveert, samen innoveert én ook nog bijdraagt aan de relevant onderwijs? De Innovatieklas is opgezet vanuit de behoefte aan meer instroom van niet-agrarische studenten in het ‘groene bedrijfsleven’ met name voor een meer bedrijfsmatige, commerciële en innovatie gedreven instroom van nieuw talent. Daarnaast waren niet alleen de innovatieve oplossingen belangrijk, maar ook de professionele ontwikkeling en samenwerking tussen studenten, docenten en bedrijfsleven. De uitkomst bleek een intensief programma van 20 weken voor studenten van mbo, hbo en universiteiten gericht op een gemeenschappelijke vraag van een collectief van 5-10 bedrijven. Onmogelijk dacht je? Het programma heeft een bijdrage geleverd voor ruim 1000 studenten van meer dan 20 verschillende opleidingen variërend van voortgezet onderwijs (Innovatieklas Junior), mbo, hbo en wo. Het programma was gebaseerd op een inhoudelijk innovatievraagstuk (wicked problem) dat ten grondslag lag aan de samenwerking en een intensieve kennismaking met het bedrijfsleven, werkvormen gericht op innovatie en persoonlijke ontwikkeling.

‘Dit programma had ik meteen aan het begin van mijn opleiding willen doen, dan had ik er zoveel meer gemotiveerder in gezeten en meer uitgehaald’ student Innovatieklas Food

www.innovatieklas.nl