Circus Circulair en het Afval-lab

Marije van der Stelt

In eigen beheer ontwikkeld

In 2017 laat Marije een oude caravan verbouwen tot een openklapbaar afval-lab. In het afval-lab kunnen groepen leerlingen aan de slag met proeven en speciale apparatuur waarmee zij plastic afval onderzoeken en kunnen recyclen. Het lab wordt ingezet in samenwerking met PABO Inholland, met muzikanten en met gekoppelde workshops voor leerlingen en voor teams. Het blijkt een groot succes. Inmiddels is het lab zo’n 40 keer ingezet, niet alleen voor scholen. Ook bij instellingen (kinderopvangorganisaties, zorginstellingen, gemeenten, kerken) en bij bedrijven en is het een middel om met groot en klein in gesprek te raken over de toekomst, over ons afval, over de manier waarop je zelf omgaat met afval. Door het succes is inmiddels een stichting opgericht: Stichting de Groene Karavaan. De Stichting zet zich in voor de ontwikkeling van meerdere voertuigen die tezamen met educatief hoogwaardig materiaal en gekoppelde educatieve trajecten het Circus Circulair vormen. Hart op Groen zet het Circus in en ontwikkelt de programma’s zodanig dat de inzet is om blijvende impact te realiseren. www.hartopgroen.nl