De Culturij

Wim van Bokhorst

In opdracht van CultuurPrimair i.h.k.v. ‘Cultuureducatie met Kwaltieit’.
Ontwikkeld als educatief ontwerper i.s.m. Tamara Roos en Mediamoose
Quote: ‘Geschiedenisles in theatervorm, dat werkt!’ (Juf Marina.)

Beschrijving:
Kunstenaars en docenten bundelen hun krachten om cultuureducatie met wortels te ontwerpen. Een docent vindt via de website van CultuurPrimair een kunstenaar of cultuurkundige bij een thema, een vakgebied of discipline. Is de juiste partner gevonden dan gaan ze samen aan de slag om een effectief en zinvol stuk cultuureducatie te ontwerpen. In de digitale omgeving, op school en in de ateliers werken ze samen om cultuurprojecten te realiseren die aansluiten bij de leerstof. Juist door hun expertise te verbinden ontstaan er projecten die het beste van twee werelden combineren. Vanuit CultuurPrimair is er desgewenst professionele ondersteuning bij het proces. Na uitvoering en evt. aanpassingen komt het project in het CultuurPrimair-aanbod ook beschikbaar voor andere scholen.

Website:
https://www.cultuurprimair.nl/nieuws/de-culturij-hoe-werkt-dat/

Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=tINMo_lvbFE