De Poepfabriek

Duurzaamheid

In opdracht van PWN en HHNK.
Ontwikkeld als educatief ontwerper met het team van Stichting Tijdgeest
Quote: ‘Poep is goud’ (Hans Langeree)

Beschrijving:
Met ‘Avontuurlijk Leren’ de leerling actief en creatief betrekken bij echte ontwikkelingen in de samenleving.
Dr. George Zoutberg, uitvinder bij het HHNK, daagt leerlingen uit om samen te werken aan het innovatief hergebruiken van rioolwater.
Met een geavanceerde online werkplaats, ontmoetingen met experts in de rioolwaterzuivering en een labkoffer in de klas werken leerlingen, docenten en experts samen aan slimme, circulaire oplossingen.
De docent stuurt incognito het hele proces en houdt de regie dankzij de geavanceerde tools in de webomgeving.

Website:
http://stichtingtijdgeest.nl/index.php/samenleving/10-maatschappij/27-de-poepfabriek

Filmpje:
https://www.linkedin.com/in/keetmeester/detail/treasury/position:69383280/?entityUrn=urn%3Ali%3Afs_treasuryMedia%3A(ACoAAAJZB6EBDfY34VKLytP0jAt1ppSBVfI7VNE%2C1516187948529)&section=position%3A69383280&treasuryCount=1
(nog niet in het Engels ondertiteld