Food, Innovation Community Amsterdam – FICA

Ciska Pouw (community builder & programmamaker)

In opdracht van Hogeschool Inholland, NMK Esbaco en Bunge loders Croklaan

Wat als we een ontmoetingsplek kunnen creëren waarin studenten, docenten en ondernemers in de Food elkaar ontmoeten, inspireren en uitdagen? Wat als we een florerende community bouwen waarin kennisdeling, talentontwikkeling en out of de box innovatie centraal staan? Wat als we de frisheid van een nieuwe generatie foodies samenbrengen met de kennis en kunde van gevestigde (mkb) Food bedrijven? Wat als we het Food onderwijs van binnenuit vernieuwen door docenten en ondernemers samen het curriculum vorm te laten geven?

FICA is ontstaan vanuit een gedeelde wens bij zowel (hoger) onderwijs als Food bedrijven om een ontmoetingsplek voor vernieuwing en innovatie in de Food sector te realiseren. Om in concrete projecten de energie en frisse blik van studenten te verbinden aan echte business cases vanuit Food bedrijven. Projecten waarin studenten vanuit mbo, hbo en wo samenwerken aan de vraagstukken van vandaag én morgen. Inmiddels hebben tientallen Food studenten hun bijdrage geleverd aan vele vraagstukken bij even zo vele opdrachtgevers. De FICA Communiy bestaat inmiddels uit een duurzame kern van vijf onderwijsinstellingen en zo’n 13 Food bedrijven en is groeiende.

Ondernemerschap, persoonlijk leiderschap, de regie over je opleiding in eigen hand nemen en bijdragen aan echte vraagstukken vormen in alle activiteiten de kern voor studenten. In contact komen met een nieuwe generatie (medewerkers) foodies, nieuwe oplossingsrichtingen voor vraagstukken en het aanscherpen van je visie op je toekomst als bedrijf vormen de essentie voor ondernemers.

Vanuit een solide bases bouwen we verder aan nieuwe vormen van samenwerking, win-win situaties voor alle betrokkenen, het vergroten van de wendbaarheid van foodbedrijven en de aantrekkingskracht van de wereld van Food op jonge mensen. www.fica.nl