Leerwerktraject “Accelerate Your Impact”

Ciska Pouw (Ontwikkelaar en proces facilitator)

In opdracht van RIVM, in samenwerking met PBL, CPB, KNMI & SCP

Talentvolle experts en onderzoekers ervaren dagelijks dat sterke expertkwalificaties (het goed beheersen van je vak) niet meer voldoende zijn om effectief hun werk te kunnen doen. Ze opereren in een complex speelveld van Kennis-Beleid en Praktijk. Hoe kunnen we hen ondersteunen in het vergroten van hun wendbaarheid? Op welke wijze kunnen we een leeromgeving ontwerpen waarin zij hun persoonlijke effectiviteit in de verschillende rollen die ze moeten vervullen kunnen vergroten zonder hun positie als onafhankelijk expert te verliezen?

De voormalig directeur generaal van het RIVM, André van der Zande, koesterde al langere tijd de wens om een programma te ontwikkelen voor talentvolle experts/onderzoekers met een sensitiviteit voor het opereren in ‘de driehoek’ Kennis-Beleid-Praktijk. Het gaat hierbij om experts/onderzoekers met een diepe wetenschappelijke basis in hun vakgebied die daarnaast affiniteit hebben met het politieke beleidskader waarbinnen hun opdrachten gevormd worden én de maatschappelijke impact van hun onderzoek in de samenleving. Het programma wat hij voor ogen had zou talentvolle medewerkers ontwikkelruimte moeten bieden, hen moeten bevragen en inspireren in hun veranderende rol van wetenschappelijk expert. Daarnaast was hij van mening dat het niet alleen een RIVM ontwikkeltraject zou moeten worden. Maar juist een programma voor, door en met, andere kennisinstituten. De veranderende rol van de expert/onderzoeker is immers net zo actueel binnen andere Rijkskennisinstituten en samen optrekken en uitwisselen zou de impact vergroten.

In het voortraject en de verkenningsfase zijn PBL, CPB, SCP en het KNMI betrokken. Een intensieve tour langs de kennisinstituten, gesprekken met HR en directies en potentiele deelnemers hebben tot een set van eisen van het leerwerktraject geleid. Vervolgens is er met een ontwikkelteam bestaande uit experts en HR medewerkers vanuit de verschillende organisaties verder gebouwd aan een prototype conceptprogramma. Verdiepende gesprekken met de doelgroep hebben een ontwerpframe voor de verschillende modules in leerwerktraject opgeleverd met daarin tevens de individuele en team leerlijnen opgenomen. Relevante en vooraanstaande experts uit de diverse vakgebieden zijn bevraagd om tot een shortlist van gastsprekers en wicked problems te komen.

Inmiddels heeft de eerste lichting expert/onderzoekers uit de verschillende organisaties deelgenomen aan het Leerwerktraject “Accelerate Your Impact”. In totaal hebben zo’n 20 deelnemers vanuit zes kennisinstituten (NFI is later ook aangehaakt) het programma met een doorlooptijd van één jaar succesvol doorlopen.