Your Ideal Classroom

Huub Purmer

Een tweedaagse didactische leeromgeving voor coöperatieve leervormen, in opdracht van Dock20, onderwijsstichting.

Hoe kunnen we het didactisch repertoire van docenten uitbreiden? De tweedaagse leerervaring Your Ideal Classroom is ontwikkeld in samenwerking met Dock20 en uitgevoerd voor talloze onderwijsinstellingen (SO, PO, VO, HBO en Universitair). Dit heeft geresulteerd in een sterk programma dat verschillende lagen aanboort. Het centrale thema, coöperatieve leerstrategieën als didactische methodiek toevoegen aan het repertoire van de docent. Deelnemers aan de training leerde niet alleen over deze methodieken, ze maakte ze zelf mee (ervaringsniveau) en werden uitgedaagd de methoden in de training in praktijk te brengen. Hierdoor ontstond triple-loop learning. Veel docenten hebben onderdelen uit de training meteen kunnen toepassen in hun praktijk. Daarmee zijn hun lessen leuker en dynamischer geworden, waren ze in staat om meer verantwoordelijkheid voor het leren bij hun studenten te leggen en konden ze schakelen tussen frontaal onderwijs en coöperatief leren.