Business & Design School Alkmaar

Huub Purmer en Iris Goedhart

In eigen beheer ontwikkeld

Onderwijsvernieuwing gaat ons in veel gevallen te langzaam en we snappen heel goed wat daaraan ten grondslag ligt. Onderwijsinstellingen zitten soms letterlijk gevangen in een molen van toezicht, restricties, regels, richtlijnen en stapels administratie. Dan kun je afwachten, maar je kunt ook initiatief nemen. De basis is voor ons het ontwerpen van een minor waarbij een onzekere toekomst voorop staat. We weten niet welke banen er in de toekomst zijn, we weten wel dat we met grote mondiale uitdagingen te maken hebben die geen eenduidige oplossingen kennen (klimaat, ongelijkheid, migratie). En we weten dat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen om een toekomstige generatie met zoveel mogelijk skills en tools deze uitdagingen aan te laten gaan. Uitgangspunt is dat we samen met studenten, docenten en bedrijven deze opleiding ontwerpen. De eerste sessie met 20 co-developers uit onderwijs en bedrijfsleven heeft plaatsgevonden in juni 2018 met als doel om in september 2019 de eerste 25 studenten te ontvangen voor een onvergetelijke en broodnodige leerjourney.

‘Ik hoop dat ik nog studeer als deze minor start, want ik wil er eigenlijk nu al aan beginnen’ Cas Kaandorp (21 jaar, student)