It takes a village to raise a child

School houdt niet op bij de muren van een klaslokaal. Juist daarbuiten valt er zoveel te leren. Het blijft een uitdaging voor leerkrachten om de wereld de klas in te halen of om met de klas de wereld in te gaan. Met de Talentcirkel willen we dit ondersteunen.

Een cirkel van talenten

De Talentcirkel creëert een netwerk van mensen en bedrijven rondom de scholen. Een cirkel van talenten, met of zonder lesbevoegdheid en een twinkel in hun ogen, die iets zinnigs of moois aan de kinderen vertellen of met ze ondernemen.

Verrijking
De inzet van talenten kan het onderwijs aanbod verrijken en verstevigt het netwerk rond de school. Talenten kunnen tijdens themaonderwijs iets komen vertellen dat daarbij past of de kinderen wekelijks een verrijkend aanbod doen. Voor leerlingen is ’t onvergetelijk als iemand met twinkels in de ogen voor datgene waar hij of zij goed in is, over werk, over passie, over keuzemogelijkheden, dingen doen die zinvol en waardevol zijn.
Door deze ontmoetingen krijgen kinderen meer zicht op mogelijkheden in de regio om hun eigen talenten te ontwikkelen Schouder aan schouder werken aan goed onderwijs.

Saks bouwt daarvoor samen met Part of Now en Mediamoose, een platform om mensen binnen en buiten de school te verbinden voor effectief en betekenisvol onderwijs.  Ruim 40 talenten hebben zich inmiddels aangesloten bij het platform en er wordt volop getest in de klassen met de inzet van de talenten. Met de leerkracht als regisseur samen bouwen aan boeiend onderwijs! Meer weten check even de site: https://www.detalentcirkel.nl