Energy Challenges

Marije van der Stelt

In opdracht van de Stichting Energy Challenges Noord-West (2017-2018)

De Stichting Energy Challenges zet jaarlijks een Energy Challenge uit voor groep 6/7 en 8 van het basisonderwijs voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd om slim om te gaan met energie in hun school. De uitdaging is om te gaan besparen op de energierekening van de school en om een effectieve campagne te voeren in/rond hun school rondom het thema (duurzame)energie. In 2016/2017 is het project in Alkmaar op financiering vastgelopen. Er wordt een time-outjaar genomen waarin Marije start als projectleider en de Challenge voor het schooljaar 2017/2018 weer een stevige basis moet geven en inhoudelijk moet ontwikkelen. Als projectleider organiseerde Marije onder meer een grote kick-off en finale met 16 betrokken basisscholen waarbij het bedrijfsleven werd ingeschakeld voor een interactief workshopprogramma voor de leerlingen rondom het thema energie en campagne voeren voor energie. Daarnaast werd een stevige basis gelegd op inhoud aan de hand waarvan volgende challenges verder kunnen worden doorontwikkeld. www.energychallenges.nl